20. 9. 2016

Konferenční centrum City

Na Strži 65/1702

Ukládání, zálohování, archivace a obnova dat ve fyzickém i virtuálním prostředí. Moderní trendy v oblasti serverů a storage. Infrastruktura datových center. Cloud, virtualizace, infrastruktura jako služba. Sítě a síťová architektura. Software defined storage, software defined networks. Dostupnost dat a aplikací. Prolínání datových a mobilních sítí. Infrastruktura pro internet věcí.

Aktuality:

  • Případová studie vybudování datového centra TTC Teleport bude představena na letošním Data Storage Workshopu. Největší datové centrum v ČR, které na ploše 8 000m2 vybudovala společnost PRONIX s.r.o pod názvem DC2, bylo otevřeno na konci listopadu 2015. O mimořádně zajímavou prezentaci se podělí zástupci dodavatele i zadavatele.
  • Máte zájem vystoupit na Data Storage Workshopu se zajímavou nekomerční přednáškou? Přihlaste se do Call for papers! Obratem se Vám ozveme.

Neutuchající exploze dat je nepochybně průvodním jevem současnosti. Oproti tomu datová prostředí musejí stále fungovat pružně, bezchybně a v neposlední řadě ekonomicky. Nástrojem, který si s tímto rozporem umí poradit, je právě Software Defined Storage – virtualizace v oblasti ukládání dat.
Současná datová centra s nástupem virtualizačních technologií prošla revoluční proměnou, která umožnila oddělení logického pohledu na jednotlivé prvky infrastruktury od pohledu hardwarového. Přelomová je i standardizace poskytovaných služeb včetně možnosti vybírat si z předpřipraveného katalogu jednotlivých komponent, služeb a vlastností včetně SLA. Důležitý je též vztah standardizace a přechodu do cloudových prostředí, který není možný bez sjednocení technologií a procesů na straně organizace.
Konference přinese novinky z oblastí jako je deduplikace, all-in-one řešení, SaaS - on Demand služby (Backup, Recovery, Disaster Recovery, High availability, datová dostupnost u zákazníka i v cloudu, rychlost obnovy (RTO), minimální stáří dat, ze kterých se obnova provádí (RPO), IoT atd.

Data Storage Workshop 2015

Závěrečná zpráva        Program a přednášky ke stažení         Fotogalerie

Facebook Twitter Linkedin G+